Uprawnienia w branży budowlanej

Praca w budownictwie stwarza dla pracownika wiele możliwości. Bez wątpienia zdobycie odpowiednich uprawnień pozwala na otrzymanie upragnionego awansu. Na samym początku trzeba podkreślić, że uprawnienia budowlane może zdobyć jedynie kandydat spełniający określone wytyczne, które można wyszukać w przepisach prawa budowlanego.

Zasadniczo dotyczą odpowiedniego tytułu naukowego a także długości stażu na placu tworzenia.
Uprawnienia w branży budowlanej
Podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy jest mile widziane w każdej branży, a w szczególności w tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo. Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Składa się z dwóch etapów. 1szy etap to test z trzema możliwymi odpowiedziami. Po jego zdaniu można przystąpić do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję. Jest to kilka zestawów pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane w określonej specjalności, które są wydawane przez komisję w postaci wyborów administracyjnej. Wśród licznych specjalności do najczęściej wybieranych powinno się mostowa, drogowa, kolejowa, architektoniczna oraz konstrukcyjno- budowlana. By dobrze przygotować się do egzaminu, warto korzystać z pomocy w postaci programu albo aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki takiemu przygotowaniu szanse na pozyskanie pozytywnego wyniku znacznie się zwiększają.

Sprawdź również informacje na stronie: uprawnienia budowlane.

Możesz również polubić