Uprawnienia w branży budowlanej – korzyści

Jeśli chcemy dostać dodatkowe uprawnienia w branży budowlanej, to powinniśmy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest bardzo podobny dla wszystkich umiejscowienia, a dodatkowo składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto mieć świadomość tego na temat egzaminu na uprawnienia w branży budowlanej?
Głównie osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i pozyskać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej powinny posiadać świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść wyłącznie osoby, które spełniają kryteria zawarte w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą dobrego tytułu zawodowego, średniego bądź również wyższego, jak też posiadania stosownie długiego stażu w branży budowlanej np w biurze projektowym czy też na placu tworzenia. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Warto być świadomym także o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak także ograniczonej do typowych małych budynków, detale znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, ale w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, np specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy również konstrukcyjno-budowlaną.

Warto zobaczyć: uprawnienia budowlane.

Możesz również polubić