Uprawnienia budowlane – wybór specjalności

Branża budowlana daje zatrudnienie że wielu osobom. Jeżeli już jednak pragniemy zwiększyć zakres swoich kompetencji, co wiąże się też z awansem w pracy, warto zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Warto pamiętać jednakże o tym, że kryteria dla kandydatów, którzy pragną podejść do takiego egzaminu są zawarte w przepisach ogólnych a także szczegółowych prawa budowlanego.

Uprawnienia w branży budowlanej – co powinno się mieć świadomość tego?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci decyzji administracyjnej. Jest to certyfikat, który uprawnia do wykonywania samodzielnych prac technicznych w budownictwie, które mogą dotyczyć zarówno projektowania, jest też kierowania robotami budowlanymi. Powinno się jednak pamiętać o tym, że nie każda osoba pracująca w biznesie budowlanej może podejść do egzaminu. Przede wszystkim kryteria dotyczące egzaminu dotyczą tytułu zawodowego kierunkowego, średniego bądź też wyższego, jak także praktyki w budownictwie, w zakresie sporządzania projektów albo także pracy przy robotach budowlanych. Jak się więc okazuje, przed przystąpieniem do egzaminu należy ze starannością sprawdzić, czy kwalifikujemy się, ażeby do takiego egzaminu przystąpić. Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są w tym samym terminie w całym kraju przez polską izbę Inżynierów Budownictwa i składają się z dwóch części. Najpierw odbywa się część pisemna, a po jej pozytywnym zdaniu możemy przystąpić do części pisemnej, która zdawana jest przed komisją.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

Możesz również polubić