Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Jeśli chcemy dostać awans w biznesie budowlanej, warto skorzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak także prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można uzyskać tylko i tylko poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to powinno się wiedzieć
Należy podkreślić że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, natomiast druga część, do której można przystąpić tylko po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci wyborów administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Generalnie uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten kluczowy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej wyróżnia się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Jednakże uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną.

Dodatkowe informacje: uprawnienia budowlane.

Możesz również polubić