Tłumacze przysięgli – zakres obowiązków

Zdecydowanie coraz więcej osób korzysta z usług biura tłumaczeń. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ biura tłumaczeń wykonują tłumaczenia rozmaite oraz dysponują zespołem filologów specjalizujących się w różnych językach. Co za tym idzie, oferują swoim klientom kompleksowe a także profesjonalne usługi dotyczące tłumaczeń różnego typu.

Są to w głównej mierze tłumaczenia przysięgłe, zwyczajne, jak też specjalistyczne dotyczące różnorakich dziedzin nauki.
Usługi biura tłumaczeń – tłumaczenia przysięgłe
Jedną z najczęściej wybieranych usług oferowanych przez biuro tłumaczeń jest tłumaczenie przysięgłe. Tłumacz przysięgły przekłada dokumenty urzędowe oraz procesowe. Są to szczególne rodzaje dokumentów, które wymagają poświadczenia z dokumentem oryginalnym. Tłumacz przysięgły, który nie uzyskuje wglądu do dokumentu niekonwencjonalnego, może do wykonanego tłumaczenia załączyć skan albo kserokopię dokumentu dostarczonego mu przez klienta. Tłumacz przysięgły poświadcza wykonanie tłumaczenia za pomocą pieczęci, która zawiera informacje takie jak jego imię i nazwisko. Ażeby móc wykonywać ten zawód konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją państwową. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat nabywa prawo do wykonywania zawodu, wpierw musi natomiast złożyć przysięgę wobec ministra sprawiedliwości. Jest to zatem zawód szczególnej wagi, w przypadku uchybień pracy zawodowej tłumacz zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Rozstrzyganie spraw dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego zajmuje się komisja odpowiedzialności zawodowej, która ma prawo nakładać kary, takie jak upomnienie lub nagana wpisana do akt.

Zobacz również: Tłumacz przysięgły Tarnowskie Góry.

Możesz również polubić