Remont i modernizacja maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnorakich rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy lub też poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich umiejętności. Znaczy to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i mieć odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co trzeba mieć świadomość tego?
Na samym początku należy podkreślić, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Znaczy to, że mogą być używane jedynie w przypadku, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Powinno się też dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania wyborów o sposobów eksploatacji niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to w głównej mierze: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, by odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej decyzji, niezbędne są dokumenty do sprawdzeniu urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, by mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu powinno się zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji oraz remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest też dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Więcej informacji na stronie: Serwis urządzeń dźwignicowych Konin.

Możesz również polubić