Poziom wód gruntowych a przydomowa oczyszczalnia

Prace ziemne konieczne do utworzenia aby zamontować przydomowe oczyszczalnie ścieków najlepiej powierzyć fachowej firmie. Wiele firm, które zajmują montażem takich oczyszczalni, ma własny sprzęt niezbędny do wykonania wykopu. Wówczas też osoba, która będzie przygotowywała miejsce pod zainstalowanie oczyszczalni, będzie wiedziała, jaki głęboką dziurę musi wykopać, żeby umieścić w niej zbiornik.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to alternatywa dla szamba betonowego lub plastikowego, które powinno się opróżniać raz na cztery tygodnie. Oczyszczalnia to rozwiązanie ekologiczne. Zgromadzone w zbiorniku nieczystości podlegają procesom biologicznym, dzięki którym wytrącane są z nich szkodliwe dla środowiska substancje. Cała reszta odprowadzana jest do gleby. Rura, którą odprowadzana jest filtrowana z nieczystości woda musi się znajdować minimum 150 cm nad poziomem wód gruntowych. Jeśli tak nie jest, nie można zamontować oczyszczalni. Idea tego rozwiązania jest taka, że domowe nieczystości są w ekologiczny sposób filtrowane i oczyszczona woda przedostaje się do gleby. Jednak nie może ona zasilać bezpośrednio wód gruntowych. Jeżeli wody gruntowe są zbyt wysoko a gleba zbyt mocno przepuszczalna, nie można zamontować oczyszczalni. Każdy inwestor przed zaprojektowaniem takiego rozwiązania w swoim domu, powinien sprawdzić w urzędzie gminy, czy w ogóle jest sens to robić. Osoby pracujące w wydziale geodezji będą dysponować informacjami na temat jakości i rodzaju gleb w gminie.

Zobacz także: przydomowe oczyszczalnie Włocławek

Możesz również polubić