Badanie gruntu pod budowę

W przypadku większych budynków, które będą wywierały na grunt spore obciążenie, trzeba się upewnić, w jakim stanie jest grunt. Z wierzchu nie widać, czym cechuje się tak de fakto grunt. W sytuacji kopania głębokich fundamentów można trafić na różne kłopoty badania geotechniczne Łódź mają za zadanie o cenę gruntu.

Bardzo ważna jest ocena jakościowa, mówiąca o tym, jak ścisły jest grunt, jak jest stabilny, czy jest podmokły i tym podobne.
Dzięki takiej ocenie można się zdecydować na dokładnie sprecyzowane kroki, kiedy badania gruntu Łódź nie przynoszą dobrych wyników, lepszym wyjściem jest rezygnacja z tworzenia w konkretnym miejscu. Jeżeli już natomiast nie pragniemy rezygnować z tworzenia, trzeba będzie należycie przygotować grunt. To przygotowanie może polegać np na tym, że grunt zostanie odwodniony, utwardzony, lub fundamenty będą wykopany głębiej. Duże budynki cechują się innymi właściwościami niż budynki niezbyt duże i w tym przypadku trzeba de fakto bardzo ostrożnie dobierać metody budowlane. Badanie geologiczne gruntu Łódź wykonują wyłącznie specjalistyczne firmy lub może je stworzyć także geofizyka, ale za każdym razem konieczne są przynajmniej dwie porządne ekspertyzy mówiące o tym, czy można na danym terenie stawiać duży budynek, czy wręcz inaczej, nie jest to zalecane. Od jakości gruntu wiele zależy, bo o ile taki duży budynek byłby posadowiony na niestabilnym gruncie, to mógłby po jakimś czasie rozpocząć zbyt mocno siadać, pękać, a w ostateczności nawet się zawalić. Taki budynek nie byłby zdolny do zamieszkania. O ile teren jest bardzo niestabilny, to niezbędna jest całkowita rezygnacja z budowania na takim terenie dużych i ciężkich budynków.
Zobacz także: odwierty geotechniczne łódź.

Możesz również polubić